• +38 (045 94) 5 30 16
  • +38 (044) 579 90 22
  • +38 (067) 693 19 30
Четвер, 26 вересня 2019 07:03

Підвищення конкурентоспроможності продукції

    Важливу роль для виробництва високоякісних товарів та управління якістю має контроль якості товарів. Мета системи захисту якості полягає в тому, щоб захистити споживача від ненавмисного отримання продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, і уникнути надмірних витрат, пов’язаних  з доопрацюванням такої продукції.

На підприємстві діє вхідний контроль сировини та допоміжних матеріалів, що надходять у виробництво. Контроль якості продукції на підприємстві здійснює відділ технічного контролю (ВТК). Постійний хімічний аналіз металу, що надходить на підприємство, дозволяє визначити точний склад сплаву і рівень його відповідності заявленому стандарту, що підвищує в свою чергу якість готової продукції. Проведення механічних випробувань таких як ударна в’язкість, межа міцності, межа плинності покликаних визначити сильні та слабкі сторони металу, що допоможе створювати дійсно якісну продукцію, виключаючи все, що цьому перешкоджає. При проміжному виробництві виробу на підприємстві діє міжопераційний контроль, який охоплює весь технологічний процес, який гарантує дотримання всіх технологічних режимів і проведення неруйнівного контролю такими методами як ультразвукова дефектоскопія, капілярний контроль, випробування на герметичність не виключаючи гідравлічні випробування.

    Вихідний (приймальний) контроль встановлює відповідні якості готових виробів вимогам стандартів або технічних умов, виявлення можливих дефектів. Якщо всі умови виконані, поставка продукції дозволяється.

     Ключовим завданням підприємства в галузі зварювання є підвищення конкурентоспроможності продукції, що досягається за рахунок технологічних переваг виробника. Вони головним чином визначаються наявністю кваліфікованого персоналу. Професійна підготовка персоналу, здатного реалізувати переваги сучасних зварювальних технологій, має особливості, пов’язані зі специфікою процесу зварювання. В зв’язку з жорсткими вимогами в області технології зварювання на підприємстві була введена посада Головного зварника згідно основних положень стандарту ДСТУ ISO 14731 «Координація зварювальних робіт. Завдання та функції». У коло координатора із зварювання входить правильна організація робіт зварника, створення безпечних умов праці, знання стандартів і технічних умов на зварювальні роботи. Знати методи і способи зварювання сплавів, види зварних з’єднань, причини виникнення дефектів та методи усунення. З зростанням вимог підприємства до якості, до зварних сполучень були пред’явлені вимоги найвищі категорії якості згідно ДСТУ ISO 5817 група В.

  Також підприємством були направлені зварники на перепідготовку в Міжгалузевий учбово-атестаційний центр Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, перепідготовка виконувалась згідно НПАОП 0.00-1.16-96. Було закуплено сучасне імпульсне обладнання для зварювання, яке дає можливість виконувати зварювання в різних просторових положеннях і різних металів з гарантованою якістю зварного та надійністю і працездатністю звареної конструкції. Безумовно, велика в цьому роль технології зварювального виробництва. Специфікація процесу зварювання (Welding Procedure Specification) є документом, який описує, як зварювання буде здійснюватися у виробництві. Даний документ є обов’язковим для сучасного зварювального виробництва. Безумовно технологія зварювання повинна бути підтверджена і атестована незалежними експертами в галузі зварювання, відповідно до встановлених міжнародних норм.

Для отримання протоколу атестації процедури зварювання (WPQR) ведуться переговори безпосередньо з ТОВ «Міжнародний науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації «Патонсерт» створеним при Національній академії наук України.

Галерея зображень